نصب نرم‌افزار

1- در صورتی که نرم‌افزار BioGraph Infiniti را بر روی سیستم خود نصب ندارید دو فایل زیر را دانلود کنید:

2- سپس نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت کنید تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان نصب نرم‌افزار فراهم شود.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.برنامه کارگاه

Day

Time

Content

Part 1

10 – 11:30

Introduction to Neurofeedback (Definitions, History, Basic concepts of EEG, Assumptions and Rationale, Goals, Pros and Cons) 

11:30 – 12:30

Assessment and Treatment process

12:30 – 13

Break

13 – 14

Electrode Sites; Identifying International 10-20 System

14 – 14:30

Types of Neurofeedback Montages (monopolar, bipolar, one channel, two channels)

Part 2

10 – 11

EEG Biofeedback Hardware and Software - Terminology & Conventions

11 – 12:30

EEG recording: achieving reliable and valid values for EEG. Artifacts and artifact removing

12:30 – 13

Break

13 – 14

Quantitative EEG (QEEG): Absolute Power, Power Ratio, Asymmetry, Normal Database

14 – 14:30

How to import data in Biograph Infiniti

Part 3

10 – 11

Interpretation of Assessment Report

11 – 11:30

Providing Neurofeedback Protocols for Training based on assessment and Clinical Symptoms

11:30 – 12

Training: Providing protocols based on sample baselines

12 – 12:30

Break

13 – 14

Practical Application: Protocol Training part 1: Treatment protocols for ADHD

14 – 14:30

How to practice training screens without amplifier

Part 4

10 – 11

Practical Application: Protocol Training part 2: Treatment Protocols for Anxiety Disorders, Depression, Sleep Disorders

11 – 11:45

Evidence-based Practice in Neurofeedback, Role of the Therapist, Professional Conduct, Ethics, Indicators and contraindications

11:45 – 12

Question and Answer


نمونه جلسات بیس‌لاین و جلسات درمانی

فایل بیس‌لاین نمونه برای import کردن و استخراج اطلاعات:

دانلود بیس‌لاین کارگاه نوروفیدبک

اکسل محاسبات بیس‌لاین


فایل نمونه جلسات درمانی برای تمرین پنجره‌های درمانی:

دانلود نمونه جلسات درمانی نوروفیدبک


بیس‌لاین آرتیفکت‌گیری‌شده