مدرسه فارمد


02

دوره های آموزشی برگزار شده سال 1397

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1397 تاکنون
1 نوروفیدبک عمومی تهران 29-31 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
2 نوروفیدبک پیشرفته تهران 6-7 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
3 نوروفیدبک عمومی تهران 19-21 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
4 بیوفیدبک کف لگن تهران 20 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
5 سمینار تکنولوژی‌های نوین در اختلالات روانشناختی رشت 24 اردیبهشت دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان
6 تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 26 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
7 نوروفیدبک پیشرفته
شیراز 28-29 خرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
8 نوروفیدبک عمومی شیراز 30 خرداد-1 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
9 نوروفیدبک عمومی  تهران 6-8 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
10 بیوفیدبک استرس
تهران 21-22 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
11 تحریک الکتریکی مغز tDCS
تهران 28 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
12 نوروفیدبک عمومی
اصفهان 27-29 تیر
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
13 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 28-29 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
14 نوروفیدبک عمومی
تهران 10-12 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
15 نوروفیدبک عمومی
مشهد
17-19 مرداد
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
16 بیوفیدبک اختلالات جنسی
تهران 18 مرداد
مرکز مشاوره آگاپه
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
17
بیوفیدبک کف لگن تهران 23 مرداد دانشگاه علوم پزشکی ایران
18 نوروفیدبک پیشرفته
تهران 15-16 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
19 نوروفیدبک عمومی
تهران 21-23 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
20 تحریک الکتریکی مغز tDCS
تهران 5 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
21 نوروفیدبک عمومی
تبریز 11-13 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
22 نوروفیدبک عمومی
تهران 25-27 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
23 الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 10-11 آبان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
24 بیوفیدبک کف لگن تبریز 24 آبان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
25 بیوفیدبک عمومی زاهدان 23-25 آبان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
26 نوروفیدبک عمومی تهران 7-9 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
27 نوروفیدبک عمومی شیراز 14-16 آذر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
0
تعداد امتیازات: (12) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (552)
کد خبر: 3584