مدرسه فارمد


02

دوره های آموزشی برگزار شده سال 1397

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1397 تاکنون
1 نوروفیدبک عمومی تهران 29-31 فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
2 نوروفیدبک پیشرفته تهران 6-7 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
3 نوروفیدبک عمومی تهران 19-21 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
4 بیوفیدبک کف لگن تهران 20 اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
5 سمینار تکنولوژی‌های نوین در اختلالات روانشناختی رشت 24 اردیبهشت دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان
6 تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران 26 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (105)
کد خبر: 3584