خبرنامه
11

قواعد کاربردهای بالینی و تحقیقاتی tDCS

بررسی و تنظیم قواعد کاربردهای بالینی و تحقیقاتی tDCS
Brain Stimulation

Clin Res Regul Aff, Early Online: 1–14

Regulatory considerations for the clinical and research use of transcranial direct current stimulation (tDCS): Review and recommendations from an expert panel

F. Fregni, M. A. Nitsche, C. K. Loo, A. R. Brunoni, P. Marangolo, J. Leite, S. Carvalho, N. Bolognini, W. Caumo, N. J. Paik, M. Simis, K. Ueda, H. Ekhtiari, P. Luu, D. M. Tucker, W. J. Tyler, J. Brunelin, A. Datta, C. H. Juan, G. Venkatasubramanian, P. S. Boggio, and M. Bikson

تحریک الکتریکی مغز (tES) در 15 سال اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از روش های تحریک الکتریکی که بیشترین تاثیر را در این رشد داشته، تحریک با استفاده از جریان مستقیم می باشد. تلاش های پژوهشی قابل توجهی برای تعیین پتانسیل های بالینی این روش صورت پذیرفته و علی رغم نتایج امیدوارکننده در علوم اعصاب بالینی و پایه، عدم وجود نظارت بین المللی مشخص، مانع از پیشرفت بیشتر آن گردیده است. به همین منظور گروهی از محققین و درمانگران متخصص در این حوزه به مرور و بررسی کاربردهای این روش در حوزه پژوهش و درمان پرداختند. این مقاله مروری نگاهی داشته است به وضعیت tDCS در کشورهای استرالیا، برزیل، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ایتالیا، پرتغال، کره جنوبی، تایوان و آمریکا و نتیجه را بر اساس استفاده تحقیقاتی و درمان off-lable خلاصه نموده است.
ضروری است که یک تلاش جهانی و یا منطقه ای برای دنبال کردن شواهد قطعی به منظور تصویب، تنظیم و محدود کردن استفاده از tDCS سازماندهی گردد.
The field of transcranial electrical stimulation (tES) has experienced significant growth in the past 15 years. One of the tES techniques leading this increased interest is transcranial direct current stimulation (tDCS). Significant research efforts have been devoted to determining the clinical potential of tDCS in humans. Despite the promising results obtained with tDCS in basic and clinical neuroscience, further progress has been impeded by a lack of clarity on international regulatory pathways. Therefore, a group of research and clinician experts on tDCS were convened to review the research and clinical use of tDCS. This report reviews the regulatory status of tDCS and summarizes the results according to research, off-label, and compassionate use of tDCS in the following countries: Australia, Brazil, France, Germany, India, Iran, Italy, Portugal, South Korea, Taiwan, and the US. Research use, off label treatment, and compassionate use of tDCS are employed in most of the countries reviewed in this study.
It is critical that a global or local effort is organized to pursue definite evidence to either approve and regulate or restrict the use of tDCS in clinical practice on the basis of adequate randomized controlled treatment trials.
Download
مقاله کامل را از اینجا دریافت نمائید 
Membership
عضویت در خبرنامه فارمد
تعداد امتیازات: (11) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1688)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: