خبرنامه
14

تاثیر tDCS در ولع مصرف متامفتامین

تاثیر وابسته به موقعیت تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای بر ولع مصرف متامفتامین

International Journal of Neuropsychopharmacology (2014), 17, 1591–1598. © CINP
doi:10.1017/S1461145714000686

State dependent effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on methamphetamine craving

Alireza Shahbabaie1,2,3 Mehrshad Golesorkhi1,3, Behnam Zamanian, Mitra Ebrahimpoor3, Fatemeh Keshvari, Vahid Nejati, Felipe Fregni5 and Hamed Ekhtiari1,2,3
1 Translational Neuroscience Program, Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran
2 Iranian National Center for Addiction Studies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Neuroimaging and Analysis Group, Research Center for Molecular and Cellular Imaging, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Spaulding Neuromodulation Center, Spaulding Rehabilitation Hospital and Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
نشان داده شده است که تحریک جریان مستقیم الکتریکی فرا جمجمه ای می تواند ادراک ولع مصرف را در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر از طریق اصلاح تحریک پذیری قشری در ناحیه خلفی- جانبی پیش پیشانی تعدیل کند. با توجه به مکانیسم ولع مصرف در مصرف کنندگان متامفتامین، هدف ما در این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای بر ناحیه خلفی- جانبی قشر پیش پیشانی به منظور تغییر ادراک ولع مصرف در درمانجویان پرهیزمدار وابسته به متامفتامین بود. در این مطالعه متقاطع، دوسوکور و کنترل شده با دارونما (شم)، 32درمانجوی مرد راست دست پرهیزمدار وابسته به متامفتامین وارد مطالعه شدند. ما یک تحریک آندال و یک تحریک شم 20 دقیقه ای با شدت 2 میلی آمپر را به صورت تصادفی بر روی ناحیه خلفی- جانبی قشر پیش پیشانی راست مغز افراد اعمال کردیم و این درحالی بود که افراد پس از گذشت 10 دقیقه از تحریک، آزمون کامپیوتری القاء ولع مصرف با استفاده از نشانه را انجام می دادند. ولع مصرف لحظه ای افراد قبل از تحریک، همزمان با تحریک (بعد از گذشت 10 دقیقه از تحریک) و بعد از اتمام تحریک الکتریکی با یک مقیاس خطی- بصری (VAS) صد درجه ای سنجیده شد. تحریک آندال ناحیه خلفی- جانبی قشر پیش پیشانی راست، ادراک ولع مصرف را به صورت معناداری تغییر داد. یافته های ما در تحریک آندال نسبت به تحریک شم، کاهش معنادار ولع مصرف را در حالت استراحت و پس از گذشت 10 دقیقه از تحریک نشان داد (p=0.016). از طرف دیگر افراد ولع مصرف ناشی از نشانه های مصرف مواد را در موقعیت تحریک واقعی نسبت به حالت تحریک ساختگی بالاتر گزارش کردند(p=0.012). یافته های ما اثر وابسته به موقعیت تحریک الکتریکی مغز را نشان داد. در حالی که تحریک فعال قشر پیش پیشانی، ولع مصرف در حالت استراحت را به صورت حاد کاهش داد. به هر حال این تحریک ولع مصرف را در مواجه با نشانه های مواد افزایش داد. این یافته ها اهمیت قشر پیش پیشانی مغز را هم در ارزش گذاری نشانه های مصرف و هم در تمایل به مصرف متامفتامین نشان می دهد.
کلمات کلیدی: اعتیاد، ولع ناشی از القاء نشانه، متامفتامین، تحریک غیرتهاجمی مغز، تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای
Transcranial direct current stimulation (tDCS) has been shown to modulate subjective craving ratings in drug dependents by modification of cortical excitability in dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). Given the mechanism of craving in methamphetamine (meth) users, we aimed to test whether tDCS of DLPFC could also alter self-reported craving in abstinent meth users while being exposed to meth cues. In this double-blinded, crossover, sham-controlled study, thirty two right-handed abstinent male meth users were recruited. We applied 20 min ‘anodal’ tDCS (2 mA) or ‘sham’ tDCS over right DLPFC in a random sequence while subjects performed a computerized cue-induced craving task (CICT) starting after 10 min of stimulation. Immediate craving was assessed before the stimulation, after 10 min of tDCS, and after tDCS termination by visual analog scale (VAS) of 0 to 100. Anodal tDCS of rDLPFC altered craving ratings significantly. We found a significant reduction of craving at rest in real tDCS relative to the sham condition (p=0.016) after 10 min of stimulation. On the other hand, cue-induced VAS craving was rated significantly higher in the real condition in comparison with sham stimulation (p=0.012). Our findings showed a state dependent effect of tDCS: while active prefrontal tDCS acutely reduced craving at rest in the abstinent meth users, it increased craving during meth-related cue exposure. These findings reflect the important role of the prefrontal cortex in both cue saliency evaluation and urge to meth consumption.
Download
مقاله کامل را از اینجا دریافت نمائید 
Membership
عضویت در خبرنامه فارمد
تعداد امتیازات: (23) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2425)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: