تقویم آموزشی
07

کارگاه‌های آنلاین برگزارشده سال ۱۳۹۹

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۹ تاکنون
۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۲۲-۲۳-۲۹-۳۰ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۵ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۲-۱۳-۱۹-۲۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۶-۱۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳۰-۳۱ مرداد ۵-۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۷ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۳-۴ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳-۴-۱۰-۱۱ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۵-۱۶-۲۲ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱۳ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ بیوفیدبک HRV آنلاین ۲۷-۲۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک استرس آنلاین ۴-۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۱-۱۲ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۸-۱۹-۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تعداد امتیازات: (13) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (855)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل