تقویم آموزشی
01

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1396

لیست دوره های آموزشی برگزار شده سال 1396 تاکنون
1
نوروفیدبک عمومی
تهران 23-25 فروردین
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
2
تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS
تهران 31 فروردین -1 اردیبهشت
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران

3
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 7-8 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
4
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 20-22 اردیبهشت
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
5
ردیابی چشم EyeTracking
تهران
22 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
6
نوروفیدبک عمومی
تهران 27-29 اردیبهشت
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
7
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
مشهد
4-5 خرداد
انجمن روانپزشکان خراسان
انجمن روانپزشکان خراسان
8
نوروفیدبک عمومی
تهران 14-16 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
9
نوروفیدبک عمومی
تبریز 28-30 تیر
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
10
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 5-6 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
11
بیوفیدبک استرس
تهران 12-13 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
12
نوروفیدبک عمومی
تهران 18-20 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
13
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 26-27 مرداد
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
14 نوروفیدبک عمومی
شیراز 1-3 شهریور
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
15 نوروفیدبک عمومی
کرمانشاه
6-8 شهریور
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

16
نوروفیدبک عمومی
تهران 29-31 شهریور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
17
پتانسیل وابسته به رویداد ERP
تهران
12-14 مهر
پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
 
18
کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش
تهران 15-18 مهر
فدراسیون پزشکی-ورزشی
فدراسیون پزشکی ورزشی
19
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 19-21 مهر
مرکز مشاوره توحید اصفهان
مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
20
نوروفیدبک عمومی
تهران 26-28 مهر
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تعداد امتیازات: (8) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (763)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: