نصب نرم‌افزار

برای نصب پنجره‌های ارزیابی و درمانی که در دوره نوروفیدبک پیشرفته آموزش داده می‌شوند لطفا به ترتیب زیر موارد را انجام دهید:

1- فایل زیر را دانلود کنید:

نرم‌افزار نوروفیدبک پیشرفته

توجه: در صورتی که نرم‌افزار BioGraph Infiniti را بر روی سیستم خود نصب ندارید دو فایل زیر را دانلود کنید:

2- سپس نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت کنید تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان نصب نرم‌افزار فراهم شود.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.برنامه کارگاه

Day

Time

Content

Day 1

9-9:45

Individual Alpha Frequency (IAF)

9:45-10:30

Rational for Two-Channel Assessment and Training (Clinical Q)

10:30-11:30

ClinicalQ Assessment & Two-Channel Artifact removing

11:30-12

Break

12-13:30

Excel Report & Interpretation of Generated Report

Day 2

9-10

Harmonic Testing Protocols

10-11:30

BrainDryvr Training

11:30-12

Rest

12-13:30

Alpha/Theta Training (Basics of alpha/theta protocols, design treatment plans, usage of alpha/theta protocol on peak performance, addiction, anxiety disorders, etc.)

ثبت نمونه بیس‌لاین نوروفیدبک و نمونه جلسات درمانی

فایل بیس‌لاین نمونه برای import کردن و استخراج اطلاعات:

دانلود ثبت کلینیکال کیو نمونه برای تمرین

لطفا پس از آرتیفکت‌گیری گزارش اکسل را تا پایان روز دوم کارگاه از طریق راه‌های ارائه‌شده برای ما ارسال نمایید.