نصب نرم‌افزار

1- در صورتی که نرم‌افزار BioGraph Infiniti را بر روی کامپیوتر خود نصب ندارید سه فایل زیر را دانلود کنید:

2- هر سه فایل را به ترتیب نصب نمائید. در طول نصب نیاز به تنظیمات خاصی نیست. هنگام نصب فایل اول، Company Name را می‌توانید به دلخواه وارد کنید.

3- در صورت ایجاد مشکل در فرآیند نصب، لطفا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر را دریافت کنید تا از طریق دسترسی اینترنتی امکان بررسی آن فراهم شود.

هنگام هماهنگی با همکاران شناسه ۹ رقمی را که همانند عکس زیر در قسمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود در اختیارشان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار به اینترنت وصل بوده و علامت دایره قسمت بالای صفحه سبز رنگ است.برنامه کارگاه

Day

Time

Content

Part 1

10 – 11:30

Introduction to Neurofeedback (Definitions, History, Basic concepts of EEG, Assumptions and Rationale, Goals, Pros and Cons) 

11:30 – 12:30

Assessment and Treatment process

12:30 – 13

Break

13 – 14

Electrode Sites; Identifying International 10-20 System

14 – 14:30

Types of Neurofeedback Montages (monopolar, bipolar, one channel, two channels)

Part 2

10 – 11

EEG Biofeedback Hardware and Software - Terminology & Conventions

11 – 12:30

EEG recording: achieving reliable and valid values for EEG. Artifacts and artifact removing

12:30 – 13

Break

13 – 14

Quantitative EEG (QEEG): Absolute Power, Power Ratio, Asymmetry, Normal Database

14 – 14:30

How to import data in Biograph Infiniti

Part 3

10 – 11

Interpretation of Assessment Report

11 – 11:30

Providing Neurofeedback Protocols for Training based on assessment and Clinical Symptoms

11:30 – 12

Training: Providing protocols based on sample baselines

12 – 12:30

Break

13 – 14

Practical Application: Protocol Training part 1: Treatment protocols for ADHD

14 – 14:30

How to practice training screens without amplifier

Part 4

10 – 11:30

Practical Application: Protocol Training part 2: Treatment Protocols for Anxiety Disorders, Depression, Sleep Disorders

11:30 – 12:45

Evidence-based Practice in Neurofeedback, Role of the Therapist, Professional Conduct, Ethics, Indicators and contraindications

12:45 – 13

Question and Answer


نمونه جلسات بیس‌لاین و جلسات درمانی

فایل بیس‌لاین نمونه برای import کردن و استخراج اطلاعات:

دانلود بیس‌لاین کارگاه نوروفیدبک

اکسل محاسبات بیس‌لاین


فایل نمونه جلسات درمانی برای تمرین پنجره‌های درمانی:

دانلود نمونه جلسات درمانی نوروفیدبک