برنامه کارگاه
 Online tDCS Workshop Outline
 Part  Title  Time
 1: Introduction  A brief history
 10-11:45
 Basics of Brain Electrical Stimulation
 Mechanism of action
 tDCS Configurations and Features
 Safety consideration
 2: Practical Issues
 Electrode Placement: 10-20 system  11:45-12:15
 Handling the Dc Stimulator devices (Practical issue)
 Break  Break and the first quiz  12:15-12:45
 3: Clinical Applications  Therapeutic potentials and most commonly clinical cases (Neurodevelopmental disorders in childhood - Depression - AD(H)D - OCD - Food and Drug Craving - Alzheimer Disease - PD - Stuttering - Tics - Migraine - Tinnitus)  12:45-14:30
 4: Other ECS Features and MET  tACS, tPCS, CES and tRNS (definition and some applications)  14:30-14:45
 5: Electrophysiological Effects  QEEG based tDCS  14:45-15
   Questions and Discuss  15- 15:30
اسلایدهای کارگاه

اسلایدها از لینک زیر قابل دانلود است:

توجه: لینک تنها برای شرکت‌کنندگان کارگاه در دسترس است.

آپلود مدرک

به منظور ارسال گواهی كارگاه لطفا تصویر مدرک تحصیلی و یا کارت دانشجویی به همراه آدرس خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایید.


فرم آپلود مدرک و آدرس

 

نظرسنجی کارگاه tDCS

خواهشمند است با تکمیل فرم زیر ما را در برگزاری بهتر دوره‌های آتی راهنمایی بفرمایید. پس از پاسخ به نظرسنجی صفحه سوالات برای شما نمایش داده خواهد شد.

نظرسنجی و سوالات کارگاه tDCS