عضو جامعه ISNR
  • برگزاری بیش از 180 دوره متنوع با پوشش جغرافیایی مناسب از سال 1390 تاکنون در نقاط مختلف کشور
درباره ما

شرکت فارمد تجهیز به منظور تمرکز و افزایش کیفیت و پس از تجربه مشکلات برون سپاری مباحث علمی و آموزشی و بنابر اصول تعریف شده این مجموعه که اختلاط مباحث آموزشی و تجاری باعث بروز مشکلاتی در این زمینه خواهد شد اقدام به معرفی و ایجاد یک واحد استراتژیک ویژه با عنوان مدرسه فارمد نمود.

این مجموعه که بی شک نیازمند توان علمی و اجرایی ویژه جهت تحقق اهداف خود می بود با استقبال غیر منتظره متخصصین روبرو گردید. عدم نگرش تجاری، نظارت نهادهای بین المللی آموزشی بر محتوا و کیفیت دوره ها ، تداوم و استمرار نظم و نحوه برگزاری کارگاه ها و پراکندگی مطلوب جغرافیایی باعث گردید تا کیفیت دوره های برگزار شده در مدرسه فارمد به شکل قابل توجهی از دوره های مشابه برگزار شده بالاتر باشد.

با توجه به برنامه های تعریف شده مدرسه فارمد بر آنیم که در آینده نزدیک و به همراه اعضای خانواده فارمد فعالیت های علمی و پژوهشی تاثیرگذاری را در این حیطه اجرا نماییم که بی شک باعث تحول عظیمی در بعد به کارگیری تجربیات علمی حاصل شده طی سالیان گذشته در کنار یکدیگر خواهد شد.

همکاران آموزشی